CBTT báo cáo tài chính Quý 2/2018

30/10/2018 15:37

ITD công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 2/2018, chi tiết:

- BCTC riêng Quý 2/2018: Click here

- BCTC hợp nhất Quý 2/2018: Click here