CBTT Báo cáo tài chính Quý 3/2018

29/01/2019 15:00

ITD công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3/2018, chi tiết:

- BCTC riêng Quý 3/2018, click here.

- BCTC hợp nhất Quý 3/2018, click here.