Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

ITD thông báo đến Quý cổ đông, nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019.

2. Nội dung cụ thể: Thanh toán cổ tức năm 2018 đợt cuối bằng tiền:

-     Tỷ lệ thực hiện thanh toán cổ tức năm 2018 đợt cuối bằng tiền: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

  • Ngày thanh toán: 28/11/2019
  • Địa điểm thực hiện:

+    Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

                    +    Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM  (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Trân trọng thông báo.