Event

Chương trình chào mừng Quốc tế phụ nữ 08/03 - Show your hand, show your heart.
11/03/2019 15:52

Chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày 08.03 – Quốc tế Phụ Nữ 2019

 

 

 

 

ITD - Khám sức khỏe định kỳ
22/02/2019 16:17

Chương trình chăm sóc sức khỏe cho toàn thể CBNV ITD Group vào ngày 20-28/02/2019

 

ITD - Du lịch 2018
22/02/2019 15:48

Chương trình du lịch công ty ITD được tổ chức vào ngày 18-19/01/2019 tại Sealink Phan Thiết.