ITD_Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

ITD thông báo đến Quý cổ đông, nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2017

- Ngày thanh toán: 03/01/2018

Trân trọng thông báo.