Thông báo sự cố kết nối với HOSE

Kính gửi Quý cổ đông,

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về sự cố hệ thống giao dịch ngày 22/01/2018 như sau:

Vào phiên giao dịch ngày 22/01/2018, lúc 14 giờ 31 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

  • Thực hiện tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/01/2018.
  • Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 22/01/2018 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.
  • Hoạt động giao dịch sẽ được tiếp tục trở lại ngay sau khi sự cố được khắc phục và HOSE sẽ thông báo trong thông báo tiếp theo.

Để tham khảo thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể xem Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại đây.

Ngoài ra, để khắc phục sự cố kỹ thuật trên, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngừng giao dịch ngày 23/01/2018, thông tin chi tiết Quý cổ đông tham khảo tại đây

Trân trọng cảm ơn!