ITD đạt danh hiệu Top 9 công ty Việt Nam vào Forbes 200 doanh nghiệp dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á

Forbes vừa công bố danh sách thống kê thường niên 200 doanh nghiệp dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á năm 2017. Việt Nam có 9 doanh nghiệp xuất hiện trong danh sách này. Danh sách này được Forbes thống kê từ thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, chọn lọc các doanh nghiệp có lợi nhuận thường niên từ 5 triệu USD đến 1 tỷ USD.  

Từ 18.000 ứng viên toàn khu vực, 200 doanh nghiệp có mặt trong danh sách cuối cùng là những đơn vị đạt cả hai tiêu chí: (1) có doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phần tăng trưởng cao nhất trong 1 đến 3 năm tài chính gần đây; (2) có mức lợi nhuận trung bình trong 5 năm gần đây cao nhất giữa các ứng viên.

Chi tiết vui lòng xem tại link:

- 9 công ty Việt Nam vào Forbes 200 doanh nghiệp dưới 1 tỷ USD tốt nhất Châu Á (tiếng Việt)

- Innovative Technology Development on Forbes Lists - Asia's 200 Best Under A Billion (English)