Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

ITD thông báo đến Quý cổ đông, nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản và nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2018.

2. Nội dung cụ thể:

    2.1.   Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

-     Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

-     Thời gian thực hiện: ngày 21/01/2019 (thời gian nhận phiếu biểu quyết bằng văn bản của cổ đông)

-     Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

-     Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: về việc chuyển đổi hình thức chia cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% bằng cổ phần sang hình thức bằng tiền mặt.

       2.2.   Tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 bằng tiền:

-     Tỷ lệ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 bằng tiền: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

  • Ngày thanh toán: 08/01/2019
  • Địa điểm thực hiện:

+    Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

                    +    Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM  (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Trân trọng thông báo.