Tin tức công ty

10/08/2016 15:41

Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong trân trọng công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu (Theo mẫu tại Phụ lục 19 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/215).

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016
09/06/2016 11:18

Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội 2016”) của công ty.

ITD Ký kết hợp đồng Dự án 200 tỷ
19/05/2016 12:28

Ông Lâm Thiếu Quân – Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong vinh dự thông báo đã ký kết hợp đồng EPC thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị để triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng và kiểm soát tại trọng xe cho 19 trạm thuộc Dự án Thu phí tự động không dừng và kiểm soát tại trọng xe trên toàn quốc – giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.