CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 7 tháng ago

Bộ phận: Mua hàng Số lượng tuyển: 1 người Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Mua hàng Mô tả công việc: Lập phiếu Nhập- Xuất Quản lý tồn kho, kiểm kê đối...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Mô tả công việc Lên kế hoạch công việc và đào tạo kỹ năng cho nhóm mình phụ trách. Thực hiện việc phân tích nghiệp vụ, ước lượng chi phí test, tạo testc...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Mô tả công việc Làm Task theo yêu cầu của dự án (Coding, Unit Test, Review Code). Ước lượng thời gian làm việc cho task cho nhóm mình đảm trách. Thực hiện việc t...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Mô tả công việc Với vai trò Quản lý dự án Giao thông thông minh và/hoặc Công nghệ Thông tin, vị trí này được giao quyền để: Lập kế hoạch và truyền thông ...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Mô tả công việc Phối hợp cùng nhân viên kinh doanh, các bộ phận liên quan, phát triển hệ thống bán hàng đến dự án đầu cuối (khách hàng end-user).  Đảm bả...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm kinh doanh dự án.  Phối hợp thiết lập và duy trì quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng.  Tìm kiếm khách hàng mới  Nghiên c...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Mô tả công việc Lên kế hoạch công việc, nhân sự và đào tạo kỹ năng cho nhóm mình phụ trách Thực hiện lấy yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu p...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Mô tả công việc Triển khai, hỗ trợ kỹ thuật các dòng sản phẩm của công ty Tìm hiểu về thiết bị, sản phẩm triển khai Lập kế hoạch và thực hiện công v...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Mô tả công việc Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh sản phẩm giải pháp CNTT cho khối khach hàng lĩnh vực viễn thông, sản xuất, bán lẻ, giao thông vận tải, ...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Mô tả công việc Thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát, thiết kế kỹ thuật của bộ phận kỹ thuật – presales ban its, theo sự phân công cuẩ cấp tr...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

Phát triển đội ngũ kỹ sư tư vấn và thiết kế giải pháp tích hợp CNTT là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch phát triển ITD Information. Chúng tôi đang tìm kiếm...

vi