CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 2 năm ago

Mô tả công việc Triển khai, hỗ trợ kỹ thuật các dòng sản phẩm của công ty Tìm hiểu về thiết bị, sản phẩm triển khai Lập kế hoạch và thực hiện công v...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 2 năm ago

Mô tả công việc Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh sản phẩm giải pháp CNTT cho khối khach hàng lĩnh vực viễn thông, sản xuất, bán lẻ, giao thông vận tải, ...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 2 năm ago

Mô tả công việc Thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát, thiết kế kỹ thuật của bộ phận kỹ thuật – presales ban its, theo sự phân công cuẩ cấp tr...

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 2 năm ago

Phát triển đội ngũ kỹ sư tư vấn và thiết kế giải pháp tích hợp CNTT là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch phát triển ITD Information. Chúng tôi đang tìm kiếm...

vi