Fullstack Developer: số lượng 1

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 9 tháng ago

Mô tả công việc:

 • Tham gia phát triển các dự án sử dụng server với ngôn ngữ NodeJS
 • Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết, lập kế hoạch phát triển dự án.

Yêu cầu: 

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về HTML, javascript
 • Thành thạo ít nhất 1 trong 3 framework: React, Angular hoặc Vue
 • Có kinh nghiệm về RPC, cụ thể là gRPC
 • Có hiểu biết tốt về cú pháp Nodejs, đọc code Nodejs.
 • 2 năm kinh nghiệm với server-side programming language.
 • Lập trình hướng đối tượng (Object oriented programming).
 • Có kinh nghiệm làm việc với MS SQL, Redis, MongDB.
 • Có kinh nghiệm về RPC, cụ thể là gRPC.
 • Làm việc thành thạo với Git.
 • Có khả năng đọc tài liệu tiếng anh.
 • Có hiểu biết về xử lý tối ưu Performance, Security là một lợi thế

Job Features

Loại hình

Toàn thời gian cố đinh

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

1-3 năm

Học vấn

Cao đẳng

Ứng tuyển trực tuyến

vi