[TUYỂN GẤP] Quản lý dự án

Giờ hành chính
Hồ Chí Minh
Posted 1 năm ago

Mô tả công việc

Với vai trò Quản lý dự án Giao thông thông minh và/hoặc Công nghệ Thông tin, vị trí này được giao quyền để:

 • Lập kế hoạch và truyền thông rõ cho các bộ phận liên quan (khách hàng, ban lãnh đạo, ban dự án, ban kinh doanh, ban tài chính) về mục tiêu chất lượng, tiến độ chi tiết, ngân sách triển khai, kế hoạch nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án.
 • Lãnh đạo ban quản lý dự án; tổ chức đội ngũ triển khai hoàn thành các mục tiêu dự án; kỷ luật các thành viên tham gia (kể cả thầu phụ) nếu có vi phạm.
 • Tiến hành việc đàm phán việc mua sắm vật tư thi công, nhân lực thuê ngoài hoặc thầu phụ và ký kết hợp đồng theo thẩm quyền được duyệt.
 • Xác định đối tượng và mức độ quan tâm, quyền lực và sự ảnh hưởng của các bên liên quan, phân công cách thức phối hợp truyền thông, tiến hành các hoạt động nhằm gây ảnh hưởng tốt đến việc hoàn thành dự án trong phạm vi rủi ro đã được duyệt.
 • Theo dõi kiểm tra tiến độ, phân tích tổng hợp tình hình thực hiện, đánh giá dự án và báo cáo định kỳ cho Sponsor.
 • Đề xuất cho Sponser các giải pháp giải quyết các khó khăn, rủi ro vượt quá quyền hạn trong quá trình triển khai; việc khen thưởng kỷ luật các thành viên ban quản lý dự án.

Yêu cầu công việc

 • Nam, từ 25-35 tuổi.
 • Kinh nghiệm 03 năm trở lên đối với dự án trên 03 tỷ về Điện tử, Viễn thông, ICT, Giao thông thông minh.
 • Kỹ năng sắp xếp, lên kế hoạch công việc, xử lý công việc nhanh, quản lý thời gian, quản lý rủi ro.
 • Kỹ năng ra quyết định, giao tiếp, lãnh đạo, đàm phán thuyết phục và làm việc nhóm.
 • Học hỏi nhanh, sáng tạo trong công việc.
 • Trung thực, trách nhiệm với công việc.

Job Features

Danh mục

Kỹ thuật công nghệ

Loại hình công việc

Toàn thời gian cố đinh

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

3 năm

Học vấn

Đại học

Ứng tuyển trực tuyến

vi