Hệ thống Phần mềm an ninh tích hợp – iSecurity

Hệ thống Phần mềm an ninh tích hợp – iSecurity

– Platform cho các phân hệ, giao thức kết nối

– Hiển thị tường màn hình

– Quản lý sự kiện, cảnh báo

– Quản lý thiết bị

– Bản đồ (mặt bằng)

– Tìm kiếm

– Báo cáo thống kê, dashboard

– Phân quyền, quản lý người dùng

– Ghi log

– Quản lý bản quyền phần mềm

 

Phân hệ quản lý CCTV

Tính năng quản lý giám sát trung tâm

– Quản lý thông tin khu vực giám sát an ninh: Bản đồ khu vực cần giám sát, Vị trí bố trí thiết bị giám sát.

– Quản lý người dùng: Danh sách người dùng, Thay đổi mật khẩu, Lịch sử truy cập người dùng.

– Quản lý thiết bị: lập Danh sách thiết bị, hiển thị trên Bản đồ E-Map, giám sát tình Trạng hoạt động của thiết bị.

Tính năng quản trị hệ thống

– Phân quyền vận hành theo chức năng cho từng đối tượng người dùng và phân quyền cấp phép theo khu vực, chức năng giám sát.

Tính năng quản lý sự kiện an ninh

– Thông tin sự kiện trong khu vực quản lý được lưu trữ tập trung và có thể truy xuất lại.

Tính năng quản lý camera

– Tính năng quản lý giám sát qua camera.

– Giám sát theo dõi trực tuyến một hay nhiều camera.

 

Phân hệ kiểm soát vào ra – Access Control

Tính năng kiểm soát vào ra

– Cho phép kiểm soát vào ra dựa trên công nghệ AI như nhận dạng biển số và nhận dạng khuôn mặt, thẻ ID.

– Nhận dạng khuôn mặt (tùy chọn)

– Nhận dạng biển số (tùy chọn)

 

Phân hệ Cảnh báo đột nhập

AI phát hiện đối tượng đột nhập hàng rào.

– Phát hiện và kích hoạt báo động cho kịch bản phát hiện đối tượng đột nhập qua đường line ảo cấu hình sẵn.

– Sử dụng cho các camera quan sát khu vực hàng rào xung quanh công trình.

 

Phân hệ Cảnh báo lảng vảng

Tính năng cảnh báo lảng vảng

– Phát hiện và kích hoạt báo động cho kịch bản phát hiện đối tượng lảng vảng.

– AI phát hiện đối tượng lảng vảng.

Tính năng quản lý trung tâm hàng rào xung điện

– Cho phép lấy các thông tin sự kiện của các thiết bị thông qua phần mềm quản lý chuyên biệt của hãng thiết bị và hiển thị báo động cho nhân viên vận hành.

 

Phần mềm xử lý trí tuệ nhân tạo AI Tracking cho CCTV

Tính năng theo dõi đối tượng xâm nhập

– Tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo AI trong việc theo dõi đối tượng xâm nhập (Tracking): Tính năng được sử dụng cho một số camera quan sát khu vực hàng rào xung quanh công trình và camera trong khuôn viên công trình (tối đa khoảng 35 – 40 camera sẽ sử dụng tính năng này).

– Thay đổi cấu hình các vị trí camera có tính năng Tracking khi cần thiết.

 

Phần mềm AI nhận dạng biển số xe

– Tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong việc nhận dạng biển số: Hệ thống tự động chụp biển số xe hoặc kết hợp với vòng từ, sau đó nhận dạng biển số xe, so sánh với danh sách đã được xác định trước đó và thực hiện các tác vụ như mở barrier ở cổng trong trường hợp biển số xe hợp lệ hoặc tạo cảnh báo cho nhân viên an ninh trong trường hợp biển số xe không hợp lệ. Phần mềm cũng cho phép thêm hoặc xóa một hay một số biển số xe ra khỏi danh sách.

 

Phần mềm AI nhận dạng khuôn mặt

– Tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong việc nhận dạng khuôn mặt: hệ thống có khả năng tự động thích ứng với những thay đổi về ngoại hình của người được nhận dạng khuôn mặt. Là một điều kiện để xác định người nhận dạng có được phép ra vào.

 

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM AN NINH TÍCH HỢP – iSECURITY
Phần mềm Giá (VND)
Phần mềm quản lý an ninh tích hợp iSecurity

+ Phân hệ CCTV

+ Phân hệ kiểm soát vào ra

+ Phân hệ cảnh báo đột nhập

+ Phân hệ cảnh báo lảng vảng

8.000.000.000
Phần mềm xử lý trí tuệ nhân tạo AI Tracking cho CCTV 3.000.000.000
Phần mềm AI nhận dạng khuôn mặt 2.000.000.000

 

Same category

en_US