CBTT – Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý số cổ phần CBNV không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Information

Content

Title

CBTT – Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý số cổ phần CBNV không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Released

13/02/2023

Agency released

ITD

Signed by

Doãn Thị Bích Ngọc

Description

CBTT – Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý số cổ phần CBNV không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US