Đơn từ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Information

Content

Title

Đơn từ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Released

28/07/2022

Agency released

Signed by

Nguyễn Đức Thắng & Mạc Quang Huy

Description

Đơn từ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 của ông Nguyễn Đức Thắng và ông Mạc Quang Huy

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US