Thông báo bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thạch

Information

Content

Title

Thông báo bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thạch

Released

04/07/2022

Agency released

ITD

Signed by

Nguyễn Đức Thắng

Description

Thông báo bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thạch vào vị trí Giám đốc Công nghệ Thông tin

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US