Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 với nội dung thay đổi vốn điều lệ

Information

Content

Title

Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 với nội dung thay đổi vốn điều lệ

Released

23/09/2016

Agency released

Innovative Development Technology Corporation

Signed by

Lâm Thiếu Quân

Description

Thông báo số 104/2016/TGĐ ngày 22 tháng 09 năm 2016 của Tổng giám đốc thông tin đến Quý nhà đầu tư, Quý cơ quan về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 20/09/2016, với nội dung thay đổi vốn điều lệ công ty từ 153.249.760.000 đồng lên 183.895.280.000 đồng.

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US