Thông báo số 59/2016/TGĐ về Quyết định TAND Tỉnh Bình Dương tuyên bố phá sản đối với Công ty cổ phần thiết bị điện Thạch Anh

Information

Content

Title

Thông báo số 59/2016/TGĐ về Quyết định TAND Tỉnh Bình Dương tuyên bố phá sản đối với Công ty cổ phần thiết bị điện Thạch Anh

Released

23/09/2016

Agency released

Innovative Technology Development Corporation

Signed by

Description

Công ty QEC là công ty con của Công ty Cổ phần cơ điện Thạch Anh (“QMC”) – công ty con của ITD. Theo đó, ITD có:

  • Tỷ lệ biểu quyết ITD tại QEC: 75.02% (trực tiếp của ITD là 4.58% và gián tiếp thông qua QMC là 70.44%)

  • Tỷ lệ lợi ích ITD tại QEC: 53.28% (trực tiếp của ITD là 4.58% và gián tiếp thông qua QMC là 48.70

Theo số liệu Báo cáo tài chính đã công bố thông tin, ITD đã trích dự phòng toàn bộ thiệt hại từ các khoản đầu tư, vay/mượn tại QEC vào kết quả hoạt động của 3 năm tài chính 2012, 2013 và 2014. Do vậy, Quyết định tuyên bố phá sản đối với QEC không làm phát sinh thêm thiệt hại đối với kết quả kinh doanh của ITD trong năm tài chính 2015 và các năm tiếp theo.

 Theo Quyết định số 01/2016/QĐ-TBPS, Tòa án nhân dân Tỉnh Bình Dương quyết định:

  • Tuyên bố Công ty cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh, địa chỉ số 28, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương bị phá sản.

  • Chấm dứt hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh. Các khoản nợ của Công ty cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 25/4/2016. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với Ông Huỳnh Tuấn Khương – Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh.

  • Thanh lý và bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp.

  • Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong là chủ nợ có tài sản QEC bảo đảm khoản nợ, được chi trả từ số tiền thu được do bán đấu giá phần tài sản của QEC thế chấp cho ITD. Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được đưa vào khoản nợ không có bảo đảm; nếu giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản của QEC để thanh toán các khoản nợ không có bảo đảm.

  • Ngoài ra, Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong còn là chủ nợ không có tài sản bảo đảm, được thanh toán từ số tiền thu được do bán đấu giá phần tài sản không có bảo đảm của doanh nghiệp. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Trân trọng thông báo.

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US