Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25

Information

Content

Title

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25

Released

03/11/2015

Agency released

Innovative Technology Development Corporation

Signed by

Description

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 về vốn điều lệ công ty, từ 127.711.950.000 đồng lên 153.249.760.000 đồng.

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US