[Tuyển gấp] Kế toán kho

Bộ phận: Mua hàng Số lượng tuyển: 1 người Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Mua hàng Mô tả công việc: Lập phiếu Nhập- Xuất Quản lý tồn kho, kiểm kê đối chiếu sổ sách Thuê xe giao hàng, mua bảo hiểm vận chuyển, bảo hiểm lắp đặt Thuê bảo vệ, thuê kho tại site […]