Lịch sử hình thành

 • 1994
  • Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển CATIC
 • 1996
  • Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT)
   Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Tân Tiến (AIT)
 • 1997
  • Công ty Cổ phần Tin học Siêu Tính (ST)
 • 1999
  • Công ty Cổ phần Cơ điện Thạch Anh (QMC)
   Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD)
 • 2006
  • Công ty Cổ phần Công nghệ Tín Thông
 • 2007
  • Công ty TNHH Global - Sitem (GSC)
 • 2010
  • GLT được niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)
   Khởi công xây dựng Tòa nhà ITD tại KCX Tân Thuận
 • 2012
  • ITD được niêm yết trên sàn chứng khoán Sài Gòn (HOSE)
 • 2014
  • Tái cơ cấu Tập đoàn thành 4 lĩnh vực chính: ITS, ICT, ETI và EC&I
vi