[Tuyển gấp] Kế toán kho

Bộ phận: Mua hàng Số lượng tuyển: 1 người Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Mua hàng Mô tả công việc: Lập phiếu Nhập- Xuất Quản lý tồn kho, kiểm kê đối chiếu sổ sách Thuê xe giao hàng, mua bảo hiểm vận chuyển, bảo hiểm lắp đặt Thuê bảo vệ, thuê kho tại site […]

[TUYỂN GẤP] QC/ Tester – Junior/ Senior

Mô tả công việc Lên kế hoạch công việc và đào tạo kỹ năng cho nhóm mình phụ trách. Thực hiện việc phân tích nghiệp vụ, ước lượng chi phí test, tạo testcase, review, giao task cho các thành viên và thực hiện task của bản thân Thực hiện việc tự kiểm tra kết quả […]

[TUYỂN GẤP] .NET Developer – Senior

Mô tả công việc Làm Task theo yêu cầu của dự án (Coding, Unit Test, Review Code). Ước lượng thời gian làm việc cho task cho nhóm mình đảm trách. Thực hiện việc tự kiểm tra kết quả làm việc của mình trước khi giao cho khâu kế tiếp. Đưa ra giải pháp kỹ thuật […]

[TUYỂN GẤP] Quản lý dự án

Mô tả công việc Với vai trò Quản lý dự án Giao thông thông minh và/hoặc Công nghệ Thông tin, vị trí này được giao quyền để: Lập kế hoạch và truyền thông rõ cho các bộ phận liên quan (khách hàng, ban lãnh đạo, ban dự án, ban kinh doanh, ban tài chính) về […]

Trưởng phòng Kinh doanh Dự án CNTT

Mô tả công việc Phối hợp cùng nhân viên kinh doanh, các bộ phận liên quan, phát triển hệ thống bán hàng đến dự án đầu cuối (khách hàng end-user).  Đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh doanh.   Lên kế hoạch và triển khai kinh doanh tuần, tháng, quý, năm cho toàn bộ phòng […]

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm kinh doanh dự án.  Phối hợp thiết lập và duy trì quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng.  Tìm kiếm khách hàng mới  Nghiên cứu, nắm bắt các sản phẩm/giải pháp về Hệ thống giao thông thông minh (ITS).  Cung cấp các giải pháp tối ưu cho […]

Business analyst – Senior

Mô tả công việc Lên kế hoạch công việc, nhân sự và đào tạo kỹ năng cho nhóm mình phụ trách Thực hiện lấy yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu phân tích. Ước lượng chi phí cho công việc của nhóm. Thực hiện việc tự kiểm tra kết quả làm việc của […]

Kỹ thuật viên lắp đặt

Mô tả công việc Triển khai, hỗ trợ kỹ thuật các dòng sản phẩm của công ty Tìm hiểu về thiết bị, sản phẩm triển khai Lập kế hoạch và thực hiện công việc triển khai Tham gia triển khai, hướng dẫn hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm. Theo dõi, quản lý, đảm […]

Trưởng phòng Kinh doanh Dự án

Mô tả công việc Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh sản phẩm giải pháp CNTT cho khối khach hàng lĩnh vực viễn thông, sản xuất, bán lẻ, giao thông vận tải, ngân hàng, tiêu dung nhanh và doanh nghiệp Thiết lập và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác với […]

Kỹ sư giải pháp Pre-sales ITS

Hệ thống quản lý và thu phí bãi đỗ

Mô tả công việc Thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát, thiết kế kỹ thuật của bộ phận kỹ thuật – presales ban its, theo sự phân công cuẩ cấp trên trực tiếp hoặc ban giám đốc. Nội dung thiết kế: thiết kế cơ sở/ thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản […]