Liên doanh Viettel-Vietinf-ITD hoàn thành 35 trạm BOT thu phí không dừng

Hệ thống thu phí tự động không dừng ePass sẽ là “đòn bẩy” giúp phổ cập dịch vụ thu phí không dừng trên toàn quốc, tiến đến phát triển giao thông số tại Việt Nam. Hệ thống thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng (ETC) giai đoạn 2 (BOO2) do Công ty […]