Liên doanh Viettel-Vietinf-ITD hoàn thành 35 trạm BOT thu phí không dừng

Hệ thống thu phí tự động không dừng ePass sẽ là “đòn bẩy” giúp phổ cập dịch vụ thu phí không dừng trên toàn quốc, tiến đến phát triển giao thông số tại Việt Nam. Hệ thống thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng (ETC) giai đoạn 2 (BOO2) do Công ty […]

30% số trạm thu phí không dừng “vào tay” Viettel, Vietinf, VVT, ITD

Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Liên danh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Hạ tầng Vietin (Vietinf), Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ viễn thông Việt Vương (VVT), Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) vừa ký […]