Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/09/2013

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/09/2013

Ngày ban hành

13/11/2013

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi