CBTT – Bổ sung thuyết minh thù lao HĐQT, BKS và BGĐ cho BCTC năm 2021

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT – Bổ sung thuyết minh thù lao HĐQT, BKS và BGĐ cho BCTC năm 2021

Ngày ban hành

28/10/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

CBTT - Bổ sung thuyết minh thù lao HĐQT, BKS và BGĐ cho BCTC năm 2021

Văn bản cùng loại gần đây

vi