CBTT – Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC lập DS người sở hữu cổ phiếu ITD để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT – Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC lập DS người sở hữu cổ phiếu ITD để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Ngày ban hành

26/04/2023

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

CBTT – Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC lập DS người sở hữu cổ phiếu ITD để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Văn bản cùng loại gần đây

vi