CBTT – Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT – Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022

Ngày ban hành

07/06/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Nguyễn Đức Thắng

Miêu tả văn bản

Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022

Văn bản cùng loại gần đây

vi