CBTT – Nghị quyết HĐQT v/v chốt DS cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian nhận tiền mua ESOP

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT – Nghị quyết HĐQT v/v chốt DS cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian nhận tiền mua ESOP

Ngày ban hành

10/01/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Nghị quyết HĐQT v/v chốt DS cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian nhận tiền mua ESOP

Văn bản cùng loại gần đây

vi