CBTT – Nghị quyết HĐQT v/v triển khai tăng VĐL năm 2022

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT – Nghị quyết HĐQT v/v triển khai tăng VĐL năm 2022

Ngày ban hành

24/10/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

CBTT – Nghị quyết HĐQT v/v triển khai tăng VĐL năm 2022

Văn bản cùng loại gần đây

vi