CBTT – Nghị quyết HDQT về việc thay đổi một số thành viên BĐH công ty

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT – Nghị quyết HDQT về việc thay đổi một số thành viên BĐH công ty

Ngày ban hành

12/07/2023

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

CBTT – Nghị quyết HDQT về việc thay đổi một số thành viên BĐH công ty

Văn bản cùng loại gần đây

vi