CBTT thay đổi số lượng cổ phần lưu hành

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT thay đổi số lượng cổ phần lưu hành

Ngày ban hành

23/09/2016

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

CBTT thay đổi số lượng cổ phần đang lưu hành công ty: - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước khi thay đổi: 15.323.408 cổ phần - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thay đổi: 18.387.960 cổ phần - Cổ phiếu quỹ: 1.568 cổ phần

Văn bản cùng loại gần đây

vi