CBTT_Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT_Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

Ngày ban hành

26/09/2023

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Nguyễn Vĩnh Thuận

Miêu tả văn bản

CBTT_Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

Văn bản cùng loại gần đây

vi