CBTT_NQ HĐQT điều chỉnh phương án phát hành năm 2022

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT_NQ HĐQT điều chỉnh phương án phát hành năm 2022

Ngày ban hành

15/12/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

CBTT_NQ HĐQT điều chỉnh phương án phát hành năm 2022

Văn bản cùng loại gần đây

vi