CBTT_Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT_Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

Ngày ban hành

12/01/2023

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Người ký

Nguyễn Ngọc Trung

Miêu tả văn bản

Thông báo về ngày ông Nguyễn Ngọc Trung trở thành cổ đông lớn

Văn bản cùng loại gần đây

vi