Điều lệ công ty năm 2016

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Điều lệ công ty năm 2016

Ngày ban hành

23/06/2016

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Điều lệ công ty sau khi sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016 ngày 23 tháng 06 năm 2016.

Văn bản cùng loại gần đây

vi