Điều lệ công ty năm 2019 – Phụ lục 1

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Điều lệ công ty năm 2019 – Phụ lục 1

Ngày ban hành

19/06/2019

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Phụ lục này ban hành kèm Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Văn bản cùng loại gần đây

vi