Điều lệ công ty năm 2019

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Điều lệ công ty năm 2019

Ngày ban hành

12/07/2018

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Điều lệ công ty sau khi sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018 ngày 12 tháng 07 năm 2018.

Văn bản cùng loại gần đây

vi