Giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021 (01/04/2021 – 31/03/2022)

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021 (01/04/2021 – 31/03/2022)

Ngày ban hành

28/06/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Miêu tả văn bản

Giải trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2021 (01/04/2021 – 31/03/2022)

Văn bản cùng loại gần đây

vi