Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

Ngày ban hành

31/05/2017

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi