Giải trình về ý kiến lưu ý của Kiểm toán

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Giải trình về ý kiến lưu ý của Kiểm toán

Ngày ban hành

14/07/2014

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi