Giai trinh y kien ngoai tru tren BCTC kiem toan tu 01/01/2012 den 31/03/2013

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Giai trinh y kien ngoai tru tren BCTC kiem toan tu 01/01/2012 den 31/03/2013

Ngày ban hành

18/06/2013

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi