Giấy uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Giấy uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày ban hành

07/06/2021

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Miêu tả văn bản

Mẫu giấy uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Văn bản cùng loại gần đây

vi