ITD_Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng và hợp nhất soát xét 2022

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

ITD_Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng và hợp nhất soát xét 2022

Ngày ban hành

29/11/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

ITD_Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng và hợp nhất soát xét 2022

Văn bản cùng loại gần đây

vi