Nghị quyết HĐQT phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Nghị quyết HĐQT phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Ngày ban hành

06/07/2021

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Nguyễn Đức Thắng

Miêu tả văn bản

Nghị quyết HĐQT phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Văn bản cùng loại gần đây

vi