Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

Ngày ban hành

02/11/2020

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Nội dung Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

Văn bản cùng loại gần đây

vi