Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và miễn nhiệm Giám đốc nhân sự

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và miễn nhiệm Giám đốc nhân sự

Ngày ban hành

04/05/2021

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và miễn nhiệm Giám đốc nhân sự.

Văn bản cùng loại gần đây

vi