Quyết định thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phần

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Quyết định thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phần

Ngày ban hành

17/01/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Quyết định thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phần

Văn bản cùng loại gần đây

vi