Thông báo bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thạch

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Thông báo bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thạch

Ngày ban hành

04/07/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Nguyễn Đức Thắng

Miêu tả văn bản

Thông báo bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thạch vào vị trí Giám đốc Công nghệ Thông tin

Văn bản cùng loại gần đây

vi